Çevre Politikası

Çevre politikamız çerçevesinde aşağıdaki hususları benimsiyoruz:

  • Çevre ile ilgili yürürlükteki ulusal ve yerel yasal ve diğer şartlara uymak
  • Tüm proseslerde çevresel etkilerin en aza indirgenmesini sağlamak ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek
  • Doğal kaynakları verimli kullanmak ve atıklarımızı kontrol altına alarak çevre kirliliğini önlemek
  • Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın çevresel duyarlılığını arttırmak
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş sağlığı ve güvenliği, şirketimizin insana saygı çerçevesinde öncelikli konusudur. Hedefimiz İş Kanunlarına ve güncel İSG normlarına uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini tam olarak alarak, güvenli ve sağlıklı bir ortamında sıfır kaza, sıfır meslek hastalığı değerlerine sahip bir iş yeri yaratmaktır.

İSG misyonumuz kaza olduktan sonra koruma çalışmalarının yapılması yerine, kaza olmadan önlem alınması alınmasıdır.